Novinky

Novinka
03.02.2016

Prijmeme zváračov a zámočníkov


Hľadáme skúsených zámočníkov a zváračov so štátnymi skúškami 111, 311. Miesto výkonu práce SR s možnosťou práce v zahraničí. Druh záväzku: živnosť. V prípade záujmu posielajte žiadosť so súhlasom na spracovanie osobných údajov a štrukturovaným životopisom na adresu info@technomontsro.sk, tel. +421908370070

archív novinek
  • Predaj priemyselných armatúr
    a potrubného príslušenstva

  • Predaj potrubných systémov

  • Prenájom dopravy a mechanizácie

Referencie

 

U.S. STEEL DZ Koksovňa
Rekonštrukcia a modernizácia KB č.3, výstavba uhoľnej veže II., rekonštrukcia hrubej triediarne koksu.
Rekonštrukcia a modernizácia nakládky a vykládky dechtu, montážne práce, výroba technologických zariadení, výroba plošín, OK, dopravných pásov, sklzov, zásobníkov a podávačov.
Rekonštrukcia čerpacej stanice vrátane potrubných rozvodov. Výroba a montáž dechtových nádrží a príslušenstva.
Montáž pomocných médií – potrubných rozvodov fenolčpavkovej vody  DN 400 a rozvodov stlačeného vzduchu.
Oprava a preplátanie dechtových skríň.

 

U.S.STEEL DZ VP
Mlynica uhlia (rekonštrukcie a opravy strojnotechnologického zariadenia)

 

U.S.STEEL DZ Oceliareň
Rekonštrukcia štrkovne a montáž oceľových konštrukcií.

 

U.S.STEEL DZ Stud. Valcovňa
Rekonštrukcia a modernizácia neutralizačnej stanice HSSO4 (demontáž a montáž oceľových konštrukcií, montáž technologického zariadenia)

 

U.S.STEEL DZ Energetika
Rekonštrukcia a modernizácia Teplárne.
Likvidácia mazutového hospodárstva.
Výmena kompenzátorov.
Výmena rúrových ohybov DN 500

 

U.S.STEEL Inžiniering
KOMAG – Baňa Bankov, Magnezitka Bočiar (montáž oceľových konštrukcií a technologických zariadení, opravy strojnotechnologických zariadení a dopravných zariadení)

 

Železiarne Podbrezová
Montáž haly pre expedíciu výrobkov z valcovne

 

Povodie Bodroga a Hornádu
Výstavba a repasia vodojemu Drahňov. Výstavba zavlažovacieho systému Drahňov.
Rekonštrukcia čerpacej stanice Kamenná Moľva.

 

BLIKA DÁNSKO
Výstavba a montáž haly v priemyselnom parku Trebišov, Montáž strojnotechnologických a výrobných zariadení.

 

SWEDSPAN Slovakia, s.r.o.

Montáž potrubia pre závod IKEA v Malackách

 

U.S.STEEL DZ Energetika

Montáž potrubných rozvodov pre spoločnosť NALCO Österreich Ges. M.b.H.,

 

U.S.STEEL DZ Oceliareň
Demontáž vyradeného portálového žeriavu, demontáž portálových žeriavov zo žeriavovej dráhy

 

U.S. STEEL DZ Koksovňa
Vyčistenie a rekonštrukcia deformovaného dechtového zásobníka 3A

 

U.S.STEEL DZ Stud. Valcovňa
Realizácia projektu č.1285CP Poklopová žiháreň Nové podstavce pre vysokoteplotné žíhanie pre spoločnosť EBNER-Industrieofenbau Gesellschaft m.b.H

 

U.S.STEEL DZ Energetika
Realizácia projektu č. 38220DW Využitie existujúcej kapacity mlynice uhlia na Energetike "PNEUMATICKÁ DOPRAVA MLETÉHO UHLIA Z MLYNSKÝCH OKRUHOV PK4 A PK5 DO AUTOCISTERNY"